بیاموزید و بیاموزید

یاد بدهید و یاد بگیرید

پرنده پرواز، ماهی شنا، و کودک بازی می کند

برای یادگیرنده

والدینی که علاقمند هستند فرزندانشان موضوعی را یادبگیرند می توانند آنها را در کلاسی در پیکوتی ثبت نام کنند.

→ همه یاد بگیریم

برای یاددهنده

هرکسی که موضوع مناسبی برای آموزش به بچه ها دارد می تواند آن را در پیکوتی بصورتی جذاب به بچه ها یاد بدهد.

→ همه یاد بدهیم

برای رویاها

همه علاقمندان می توانند با آموزش یک موضوع به بچه ها کمک کنند تا آنها رویاهای خودشان را بسازند.

→ رویاها رو بسازیم

جدیدترین کلاس ها

دسته بندی کلاس ها

پیکوتی برای همه

همه می توانند دانسته های خودشان را به بچه ها یاد دهند.  در پیکوتی سن و سال مطرح نیست! دانسته های شما هر قدر هم که از نظر شما کوچک باشند می توانند برای بچه ها بزرگ و مهم باشند.  شما می توانید مطالب مفید خود را به روش های مختلف به بچه ها آموزش دهید.

پیکوتی با شما

شما می توانید به گروه پیکوتی ملحق شوید و در این گروه فعالیت کنید.  علاوه بر این که شما همیشه می توانید به گروه معلمین پیکوتی ملحق شوید و آموزش به بچه ها را در پبکوتی آغاز کنید، شما می توانید برای محلق شدن به یکی از گروه های پیکوتی درخواست دهید.

شما نیاز بچه ها را می دانید

خودتان آنها را آموزش دهید

راهنمای شرکت در کلاس

این راهنما توضیح می دهد که پس از خرید کلاس، چطور در کلاس شرکت کنید.

بیشتر بدانید

راهنمای خرید کلاس

این راهنما شما را از نحوه خرید کلاس های مورد علاقه خودتان مطلع می کند.

بیشتر بدانید

راهنمای ثبت نام

برای اطلاع از نحوه ثبت نام در هر کلاس می توانید این راهنما را بخوانید.

بیشتر بدانید

آموزش را با هم بسازیم!

پیکوتی برای کارفرمایان

پیکوتی می تواند به سازمان های مختلف نیز خدمات ارائه کند.  سازمان ها می توانند در پیکوتی هم آموزش دهنده و هم آموزش گیرنده باشند.  بعنوان مثال یک سازمان ممکن است بخواهد نسبت به موضوعی فرهنگ سازی نماید و برای این کار از آموزش کودکان شروع کند. یا سازمانی بخواهد برای فرزندان پرسنل خود از آموزش های پیکوتی استفاده نماید. 

پیکوتی برای مراکز آموزشی

یکوتی می تواند در خدمت کلیه مراکز آموزشی قرار گیرد و آنها را در آموزش بچه ها یاری کند.  هر مرکز آموزشی ممکن است کلاس های زیادی داشته باشد اما در کنار آن کلاس ها بخواهد مطالب کوچک زیادی را نیز به بچه ها آموزش دهد و یا آنها را در زمانی که در آن مرکز آموزشی حضور ندارند نیز با مطالب آموزشی مفید سرگرم کند.

می خواهید برای همه فعالیت های عمده یادآوری ضروری دریافت کنید؟