معلم شو

درخواست معلم شدن بدهید

شما می توانید هر موضوعی که دوست دارید را در پیکوتی به بچه ها آموزش دهید و از این راه نیز کسب درآمد کنید.  اگر نسبت به موضوعی تسلط دارید و می توانید آن را به نحوی جذاب به بچه ها آموزش دهید، کافی است فرم درخواست معلم شدن را تکمیل کنید و سپس کلاس مورد نظرتان را بسازید.  بعلاوه شما می توانید دوستانتان را به پیکوتی دعوت کنید تا هم در پیکوتی درس دهند و هم آموزش ببینند.
آن موضوعی که شما می خواهید آموزش دهید می تواند فقط یک کلاس یک جلسه ای به مدت 20 تا 40 قیقه، یا یک کلاس چند جلسه ای باشد. این شما هستید که تشخیص می دهید موضوع خودتان را در چند جلسه می توانید آموزش دهید و برای آن جلسات برنامه ریزی می کنید.
اگر کلاس یک جلسه ای باشد هر فراگیر یک جلسه در کلاس شرکت می کند و تمام می شود. و در جلسات بعدی فراگیران جدیدی در کلاس شرکت می کنند. و البته اگر فراگیر مشتاق باشد و از نطر شما نیز مانعی وجود نداشته باشد، فراگیر می تواند دوباره آن کلاس را بگیرد.
موضوعی که شما آموزش می دهید می تواند هر موضوع جذابی باشد که به نظر شما علاقمندانی برای یادگیری خواهد داشت. انتخاب آن موضوع با شماست. البته در پیکوتی فراگیران هم موضوعات مورد نیاز خود را پیشنهاد می دهند که شما می توانید از آن پیشنهادها نیز الهام بگیرید.
شما می توانید در کلاس های موجود در پیکوتی بگردید و موضوعات مختلف کلاس ها را ببینید.
در هر حال موضوع یک کلاس می تواند در یکی از دسته ها یا چند دسته قرار گیرد. دسته هایی که در حال حاضر در پیکوتی وجود دارد عبارتند از:

هنر – (موسیقی – نقاشی – عکاسی ) – طبیعت و گیاهان – سلامت – زبان – ریاضی – فناوری – گیاهان خانگی – مهارت زندگی

البته شما می توانید برای این دسته های پیشنهاد دهید. برای این کار کافی است پس از معلم شدن، در صفحه کاربری خودتان دسته پیشنهادی خودتان را برای ما ارسال کنید.

چطور یک معلم شویم

اقدامات لازم برای معلم شدن در پیکوتی

لطفا ورود را بزنید تا درخواست را ارسال کنید!
شما لازم نیست دوره های خاصی دیده باشید یا مدرک تحصیلی بالایی داشته باشید تا بتوانید معلم شوید.

اگر به موضوعی تسلط کافی دارید و می توانید آن را با بیان ساده و جذاب مطرح کنید شما می توانید در پیکوتی معلم شوید.
قواعد معلمی در پیکوتی پیچیده نیست. بیشتر قواعد همان اصول قانونی و اجتماعی هستند که همه موظف به رعایت آنها هستیم.

علاوه بر آنها چند قاعده نیز پیکوتی مطرح می کند که شما میتوانید متن کامل قواعد پیکوتی برای تدریس را در صفحه "قواعد تدریس" بخوانید.
برای شروع کار، خوب است با کلاس های موجود در پیکوتی شروع کنید.

کلاس های مختلف را ببینیدو مشخصات آنها را با دقت بخوانید. بدین ترتیب می توانید ببینید دیگران چه موضوعاتی را برای آموزش انتخاب و چطور کلاس خود را معرفی کرده اند..