رنگارنگ

رنگارنگ

شناخت هنر و رنگها نقش بسزایی در رشد کودکان دارد. کودکان معمولا علاقه بسیار زیادی به کشف دنیای اطرافشان دارند. آنها با یادگیری رنگ ها می توانند توانایی برقراری ارتباط با دنیای شگفت انگیز اطراف خود را پیدا میکنند؛ و در نتیجه می توانند استعدادهای خود را به ویژه در زمینه‌...
شهر فرنگ رنگها

شهر فرنگ رنگها

در این دوره کودکان توسط نقاشی با حروف لاتین آشنا شده و آن هارا به خوبی به حافظه میسپارد وآماده یادگیری مقاطع بالاتر میشوند. ابتدای هر جلسه کودک با دو حرف از حروف الفبای انگلیسی آشنا میشوند و نوشتار آن را می‌آموزد؛ سپس معلم با هر حرف یک نقاشی  کشیده و کودک هم آن نقاشی...