با آسمون شب آشنا بشیم

با آسمون شب آشنا بشیم

علم نجوم و آسمان پرزرق و برق رمزآلود، از گذشته تا کنون برای کودکان هیجان انگیزه بوده و هست چرا که آن هارا با جهان بیکران رویارو میکند. با شرکت در این دوره کودکان با مفاهیم اصلی و اولیه نجوم آشنا شده و چشم انداز وسیع‌تری نسبت به جهان و زندگی پیدا خواهند کرد....