نمایشنامه خوانی

نمایشنامه خوانی

کودکان ازهمان بدو تولد برای معنابخشیدن به جهان اطرافشان از “وانمودن” استفاده می کنند. آنان محیط اطرافشان را مشاهده کرده، بدان پاسخ می دهند واز کلمات و اعمال بزرگترها تقلید می کنند. در این دوره کودکان به صورت اولیه تمرین نمایشنامه خوانی و تئاتر کودک میکنند...
اوریگامی برای کودکان

اوریگامی برای کودکان

اوریگامی یکی از هنرهای جذاب ، مفید و سرگرم کننده برای همه به ویژه کودکان بشمار می‌رود. کاغذ و تا یا اوریگامی علاوه بر سرگرمی از مهارت‌هاییست که میتواند بر ذهن تاثیر مثبت گذاشته و موجب افزایش دقت و تمرکز در کودک شود. ظرافت و خلاقیت لازمه این هنر بوده و همین امر باعث...