کدوم گلها رو بخریم و چطور ازشون مراقبت کنیم؟

کدوم گلها رو بخریم و چطور ازشون مراقبت کنیم؟

گلها جذابیت بسیار زیادی در طبیعت دارند و به نوعی روح و روان ما را نوازش می دهند. وقتی از طبیعت دور باشیم، دوست داریم به نوعی گل‌ها را کنار خودمان داشته باشیم و بو و منظره زیبایی که به وجود می‌آورند لذت ببریم. گل‌های شاخه بریده‌ای که به همین منظور پرورش داده میشوند و...