پرسش های متداول از پیکوتی

پاسخی برای پرسش های شما

خرید ها و استرداد وجه

هزینه کلاس را به شماره کارت یا شماره حساب اعلام شده پرداخت کنید و شماره ارجاع آن پرداخت را برای پیکوتی ارسال کنید.
در صورتی که وجه پرداختی شما قابل استرداد، به همان کارتی که از آن پرداخت صورت گرفته است مسترد می شود.
کافی است فقط شماره کوپن را در بخش مربوط وارد کنید.

ساختن کلاس

برای ساختن یک کلاس شما حتما باید حساب کاربری معلم داشته باشید. اگر حساب کاربری معلمی دارید به صفحه "کلاس بسازید" بروید. اطلاعات مربوط به کلاس را در فرمی که در آن صفحه است تکمیل و ارسال کنید. کلاس شما توسط گروه مشاوران آموزشی پیکوتی بررسی و به شما اعلام می شود. کلاس شما متنشر می شود.
در هنگام ثبت نام و پر کردن فرم ثبت نام، خانه مربوط به "آیا می خواهید معلم شوید؟" را تیک بزنید.
به صفحه حساب کاربری خودتان بروید و در آنجا گزینه تغییر رمز را انتخاب کنید.
برای کلاس خودتان یک انجمن بسازید. بعد از این همه کسانی که در کلاس شما ثبت نام کنند می توانند وارد این انجمن شوند و با هم گفتگو کنید.

حساب کاربری

1- پس از ورود به صفحه حساب کاربری خودتان، بر روی آواتار کلیک کنید.

2- دکمه بارگذاری را بزنید و عکس مورد نظر خودتان را بارگذاری کنید.

3- در این مرحله شما عکس بارکذاری شده را می بینید. سپس موس را بر روی عکس ببرید و بوسیله اهرم نوارک پائین عکس، می توانید آن را بزرگنمایی و محل نمایش عکس را مشخص کنید.

4- اگر همه چیز مطلوب شما است، دکمه سبز رنگ به شکل یک تیک را بزنید. با زدن این دکمه عکس در محل خودش در حساب کاربری قرار می گیرد.

* توجه: اگر این دکمه را نزنید، بارگذاری عکس را تایید نکرده اید و عکس شما در حساب کاربری تان قرار نمی گیرد! اگر این عکس را دوست نداشتید، بر روی علامت ضربدر قرمز رنگ بزنید و عکس جدیدی بارگذاری کنید.

پاسخی برای پرسش خودتان نیافتید؟