راهنماهای سامانه پیکوتی

شما میتوانید همه راهنماهای این سامانه را در این صفحه ببینید و راهنمای مورد نیاز خودتان را انتخاب و مطالعه کنید.

راهنمای تدوین یک دوره

این راهنما مخصوص مدرسان است برای اینکه چطور یک دوره بسازند.

راهنمای پیشخوان

 در پیشخوان خودتان چه امکاناتی دارید و چطور می توانید از آنها استفاده کنید

راهنمای ویرایش شماره همراه

اقدام لازم برای ویرایش و تغییر شماره تلفنی که در سامانه ثبت کرده اید 

راهنمای ثبت نام و خرید دوره

این راهنما به شما می گوید که چطور می توانید در یک دوره ثبت نام کنید

راهنمای مراکز آموزشی

راهنمای مراکز آموزشی که می خواهند از این سامانه استفاده کنند

راهنمای ضوابط محتوای کلاس

این راهنما مخصوص مدرسان است برای اینکه ضوابط محتوای کلاس چیست

راهنمای مدت اعتبار ثبت نام

این راهنما در خصوص مدت زمان استفاده از یک دوره است

راهنمای شرایط تدریس

برای تدریس در این سامانه چه شرایطی لازم است

راهنمای ورود و ثبت نام

فراگیران چطور ثبت نام و ورود به سامانه را انجام دهند