فرصت تدریس

فرصت تدریس برای همه 

همه می توانند در این سامانه تدریس کنند و موضوعات جذاب خود را آموزش دهند.

چه موضوعی تدریس کنیم؟

شما می توانید در حوزه های متنوعی به آموزش بچه ها بپردازید: 

حوزه هنر:

شما دانش و تجربیات کاری خودتان در زمینه های هنری را می توانید به بچه ها آموزش دهید.

حوزه علم:

شما بهتر از همه می دانید که نیاز بچه ها برای آموزش چیست، بنابراین می توانید آنها را بصورت کلاس های کوتاه به آنها آموزش دهید.

چطور تدریس کنیم؟

در ابتدا درخواست تدریس دهید.

بعد موضوعی که می دانید مخاطب زیادی دارد را مشخص می کنید.

سپس مطالبی که می خواهید بیان کنید را آماده می کنید.

ما در پیکوتی به شما کمک می کنیم و پس از آماده سازی دوره آن را در سامانه قرار می دهیم.

آموزش را با هم بسازیم!

مدرک آموزشی

دریافت مدرک برای هر یک از کلاس ها

بچه ها می توانند با گذراندن هر کلاس، گواهینامه آن را کسب کنند.

چه مدرکی می گیریم؟

………..

این گواهینامه چیست؟

…………………..

آزمون

آزمون های 

…………………

آموزش عمومی

آموزش های  …

…………

مراکز آموزشی

آموزش  …

…………….