ضوابط تدریس در سامانه پیکوتی

چه کسانی می توانند در این سامانه تدریس کنند

همه می توانند در این سامانه تدریس کنند و موضوعات جذاب و آموزنده را آموزش ببینند.

چه موضوعی ….

شما می توانید در حوزه های متنوعی به آموزش دیگران بپردازید: 

حوزه هنری:

شما آموخته های هنری خودتان را می توانید به بچه ها آموزش دهید.

حوزه علمی:

شما بهتر از همه می دانید که نیاز بچه ها برای آموزش چیست، بنابراین می توانید آنها را بصورت کلاس های کوتاه به آنها آموزش دهید.

چطور و چه کسانی …

در ابتدا درخواست تدریس دهید.

بعد موضوعی که می دانید مخاطب زیادی دارد را مشخص می کنید.

سپس مطالبی که می خواهید بیان کنید را آماده می کنید.

ما در پیکوتی به شما کمک می کنیم و پس از آماده سازی دوره آن را در سامانه قرار می دهیم.

چطور ….