راهنمای شرایط و ضوابط محتوای دوره

۱مدت زمان هر قسمت از دوره بیش از ۳۰دقیقه نباشد

۲تصویر پس زمینه هیچ گونه لوگو و یا تصویری از نهاد و‌ فرد و ارگان خاصی نداشته باشد

۳هیچ صدای اضافی از محیط وجود نداشته باشد و صدا کاملا واضح بدون نویز باشد

4شناسنامه دوره شما می بایست کامل باشد و قسمت های مربوط به مخاطبان هدفمند دوره -مزایای دوره -مواد گنجانده شده در دوره(سرفصل های دوره)-مدت زمان دوره و…را در زمان ایجاد دوره کامل کرده باشید

5اگر دوره شما دارای چند مبحث میباشد در قسمت دوره ساز عنوان هر درس را بنویسید (راهنمای تدوین دوره شما را در این خصوص راهنمایی میکند)

6هنگام کلاس از پوشش متعارف و مناسب استفاده کنید